Ve vesmíru neexistují náhody, naprosto vše má svou příčinu i následek. Cokoli se jeví jako náhodné, je vždy jen subjektivní pocit vnějšího pozorovatele, který příčinu nezná a dosud jí neobjevil. Neměli bychom tedy ani úrazy způsobené elektrickým proudem považovat za náhodné jevy, kterým se nedalo zabránit.

elektrické jističe

Nejhorší bývají úrazy v domácnosti a na pracovišti. Samozřejmě, že se stávají i úrazy venku v přírodě, např. způsobené pádem drátů vysokého napětí, ale takové jevy jsou velmi výjimečné. Zaměřme se tedy hlavně na pracoviště a domácnost.

Pracoviště se musí povinně podrobovat revizím elektro včetně revizí hromosvodů, v přesně stanoveném rozsahu a harmonogramu. Je to z toho důvodu, že tu vznikají pracovně právní vztahy vůči zaměstnancům. Podobné je to i u provozoven, kde firma např. poskytuje stravovací služby, tam jsou rovněž povinné revize u všech spotřebičů i elektrických rozvodů, s nimiž přijdou zákazníci do styku.

blesky při bouřce

V domácnostech revize povinné ze zákona nejsou, ale to neznamená, že nejsou k ničemu.

Závada na uzemnění v koupelně

Jedním z příkladů ohrožení lidského života v domácnosti, je závada na elektroinstalaci v koupelně. Voda je v kombinaci s elektrickým proudem smrtícím nástrojem, a proto se zvláště zde musí dbát na správné uzemnění. Pokud revizní elektrikář odhalí v koupelně defekt na zemnicích kabelech, v zásuvkách a vypínačích, máte velké štěstí, protože vám možná zachránil život.

Závady tohoto typu nejsou legrační, nesmí se zanedbávat, protože jde o jednu z nejnebezpečnějších věcí v domácnosti, se kterou přicházíme denně do kontaktu. Stejně tak se to týká správných zásad využívání elektrických spotřebičů v koupelně, ale i v kuchyni, kupříkladu vás nesmí ani napadnout být ve vaně s vodou a fénovat nebo kulmovat si vlasy. V kuchyni byste rovněž neměli používat spotřebiče mokrýma rukama a v blízkosti dřezu. A poučit o tom byste měli taktéž vaše ratolesti.