Postavit dům je radost, starost, ale hlavně běh na delší trať. Základem je samozřejmě mít finance , vyřízená povolení a můžete se stavbou začít. Tedy pokud máte pozemek. Při jeho koupi můžete narazit na nemalé množství problémů. Proto si jej nejprve dokonale prověřte. Může se totiž jednoduše stát, že koupíte zajíce v pytli.
Na co byste se tedy při výběru měli zaměřit?

bagr

1. Vysoké napěti či vodní tok
Pokud kupujete pozemek za účelem stavby, informujte se, v jaké vzdálenosti se nacházejí např. dráty vysokého elektrického napětí. Toto je totiž právně ošetřeno a existují jisté ochranné zóny, ve kterých není možné stavět.
Zjistěte také, zda se pozemek náhodou nenachází v záplavové oblasti. V těch je totiž zakázáno stavět úplně. Navíc by se mám mohlo jednoduše stát, že vám postavenou nemovitost pojišťovna odmítne pojistit vzhledem k vysokým rizikům.

2. Přístupová cesta
Pozemek bez přístupové cesty není žádná výhra, proto pátrejte po tom, zda k němu cesta vede a zda ji budete moci využívat. Může se také stát, že část je majetkem jiného vlastníka a v budoucnu by mohl nastat problém s domluvou. Koupi je v tomto případě dobré si hodně dobře promyslet. V nejlepším případě pozemek,,nechat plavat“ a hledat dál.

stavba

3. Elektrika, kanalizace atd.
Zjistěte si, zda se na pozemku nacházejí všechny potřebné přípojky. Jedná se především o elektrický proud, plyn, vodovod či kanalizace. Příslušné distribuční společnosti vám jistě informace rády podají.

4. Věcné břemeno
Zatížení pozemku věcným břemenem může být také na škodu. Ani v tomto případě nebude odstoupení od koupě špatným rozhodnutím. Pod vaším pozemkem se totiž může nacházet například kanalizační řád, ke kterému budete muset poskytnou v případě havárie přístup, ať chcete nebo nechcete.
Téměř všechny uvedené informace lze zjistit jednoduše z katastru nemovitostí, který je volně dostupný například na internetu.

Posted in Nezařazené