Poblíž afrického národního parku Serengeti se rozkládá oblast s výhodnými podmínkami lovu pro predátory. Africkou oblastí Ndutu ročně navštíví tisíce pakoňů a kde také mimo jiné dochází ke každoročním velkým migracím. Oblast je typická pro svoji zalesněnou krajinu, ale i dlouhé travnaté pláně. Je to oblast, kde se nachází spousta jezer a ty jsou tak cílenou destinací pro stáda pakoňů. Pakoni absolvují tak několikaset kilometrovou trasu k oblasti, která je známá svým obdobím dešťů. Skupiny pakoňů se zde zdržují do počátku období sucha a během této doby jsou cílenou kořistí pro jedny z největších predátorů Afriky. Lvi a gepardi se řídí při lovu chytrou strategií, aby měli co nejvyšší šanci uspět.
gepard štíhlý

Gepardi

Gepardi loví většinou na dlouhých nezalesněných stráních. Je to z toho důvodu, že dokážou vyvinout rychlost až 100km/h a řadí se tak mezi nejrychlejší savce planety.
běžící gepard
Gepardi se při lovu postupně přibližují ke své kořisti na vzdálenost minimálně tří set metrů, aby mohli dosáhnout nejvyšší možné rychlosti na vrcholu lovu. Gepardi mají nezatažitelné drápy a to jim pomáhá vyvinout největší možnou rychlost a útok na svou kořist. K lovu jsou gepardi uzpůsobeni svojí lehkou a pružnou stavbou těla. Potravou gepardů v období hojnosti jsou mláďata pakoňů, nebo například impal. Mláďata gepardů musí matka při lovu dobře schovat, protože jsou běžným cílem jiných predátorů, nejčastěji lvů.
lvice u stromu

Lvi

Lvi jsou daleko větší stratégové, než gepardi. Patří mezi chytré kočkovité šelmy. Při lovu má každý člen smečky své postavení, které musí dodržovat, chce-li, aby byl lov úspěšný. Lov obstarávají samice s odrostlejšími mláďaty, které se postupně učí taktikám lovu svých matek. Smečka je tedy složena z tří až pěti (i více) dospělých samic a jejich mláďat. Taktika jejich lovu spočívá v obklíčení daného stáda, kdy většinou mláďata nahánějí kořist k vůdčí samici, která ve vhodnou chvíli útočí. Lvi při svém lovu upřednostňují stromové oblasti. Stromy a křoviny jim tak umožňují dobrou možnost se maskovat. Potrava v období hojnosti je téměř shodná s gepardy. Nicméně i lvice si musí dobře chránit svá mláďata a to zejména před hyenami nebo dospělými lvími samci, kteří nejsou otci jejich mláďat.