Celoživotní učení

 • patří mezi vzdělávání dospělých a patří do něj i podnikové vzdělávání.

organizační plán
Podnikové vzdělávání

 • má nejblíže k dalšímu profesnímu vzdělávání, které se podílí na prohlubování, doplňování či rozšiřování kvalifikace pracovníků nejrůznějších profesí.
 • Tomuto také odpovídá skutečnost, že mezi poskytovatele tohoto vzdělávání patří celá řada soukromých, mezinárodních i lokálních vzdělávacích společností.

E-learningové vzdělávání

 • přispívá k zefektivnění procesu podnikového vzdělávání a přizpůsobuje se podmínkám organizace i učících se jednotlivců.

E-learningové počátky

 • lze zasadit do období roku 1990.
 • Toto období je spojováno s personálním počítačem a tzv. computer based learning (CBT), s využívaním multimédií a CD-ROMu. 
 • Vysoké náklady na výrobu byly prvotním problémem. 

LMS (learning management system)

 • V období rozvoje internetu dochází k velkému rozmachu e-learningu
 • S rokem 1999 se spojuje zrození e-learningu ve smyslu LMS (learning management system).
 • Ten umožňuje distribuci e-kurzů prostřednictvím webu v pojetí 24/7/365, což znamená sedm dní v týdnu, dvacet čtyři hodin denně, a po celý rok.
 • LMS přináší zcela nové možnosti v administraci a službě zákazníkům.
 • A to, jak je známo, je především u distančního studia nesmírně důležité.

velká kancelář
Offline kurzy

 • Po roce 1999 začaly vznikat výukové portály, které nabízejí mnoho online i offline kurzů.
 • E-learning se považuje za novou možnost vzdělávání zaměstnanců, která má již nyní své uplatnění, avšak předpokládá kvalitní přípravu ve znalostech práce s počítačem a navíc se lidem jeví jako příliš neosobní.

pracovní stůl
Školení zaměstnanců

 • Ve většině případů jde o spolupráci firmy, která potřebuje proškolit své zaměstnance.
 • V celé republice probíhají kurzy a semináře například od Enviromentálního minima, přes kurz Bezpečnost v IT, Boj proti korupci, Rovné příležitosti žen a mužů, Angličtina pro veřejnou správu, Nový správní systém, Školský zákon, až třeba po kurz Vzdělávání úředníků.
 • Tedy e-learning slouží pro vzdělávání a školení zaměstnanců v oblastech informační technologie, cizích jazyků, znalostí vycházejících ze zákona, specializovaných znalostech pro řízení, informací o public relation, podnikových řádů a vyhlášek, či služeb podniků.
 • V několika stovkách kurzůprošlo již několik tisíců vyškolených pracovníků.